210 263 7280 - [email protected]

Λογιστικό Γραφείο - Αθήνα

Στην μακρόχρονη πορεία μας, μέλημα μας είναι να δημιουργούμε συνεργάτες και όχι απλούς πελάτες, παρέχοντας τους ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

01.

ΠΡΟΦΙΛ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ACNT μέσα από μια τριακονταετή πορεία, με στελέχη εικοσαετούς και πλέον εμπειρίας , παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο λογιστικό, φορολογικό νομικό και εργατολογικό επιστημονικό πεδίο, τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων, και έχει πελάτες τόσο στη Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

02.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 1988 από τον φοροτέχνη – λογιστή Λουκά Κουτά, με ήδη πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο, στις Αχαρνές. Κατόπιν, μεταφερθήκαμε σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Σπετσών 2 στο Ίλιον.

03.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο γνώμονας μας είναι πάντα η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις όλων των ειδικοτήτων σε ανεξαρτήτου μεγέθους επιχειρήσεις, με βασικά εργαλεία την διαρκή ενημέρωση σε θέματα ευρύτερου Φορολογικού και Οικονομικού ενδιαφέροντος, αξιοποιόντας στο μέγιστο την σύγχρονη τεχνολογία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα, κάνει τον επιχειρηματία να αναζητά περισσότερα δεδομένα για την επίτευξη του επιχειρηματικού του σχεδίου μέσω κατανοητών και φιλικά σχεδιασμένων παρουσιάσεων καθώς και ανάλυση σεναρίων μεταβολών αυτού.

Οι συνεχείς όμως μεταβολές στο φορολογικό και εργατικό τοπίο, στρέφουν τον επιχειρηματία να αναζητά λύσεις για φορολογικά και νομικά θέματα, τα οποία του αποσπούν πολύτιμο χρόνο από οποιαδήποτε επιχειρηματική ανάλυση.

Στόχος του γραφείου μας είναι να υποστηρίξουμε κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία στην λήψη διοικητικών αποφάσεων, προσφέροντας αναλύσεις αποτελεσματικότητας του επιχειρηματικού σχεδίου, και εκπονώντας προσωπικές μελέτες κόστους λειτουργίας / πωλήσεων, χρηματοροών και χρηματοοικονομικών μεγεθών. Παράλληλα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του επιχειρηματία για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο φορολογικό, λογιστικό και εργατικό πεδίο, καταρτώντας τον κατάλληλο φορολογικο, νομικό και εταιρικό σχεδιασμό για την αποφυγή υπέρμετρης φορολόγησης.

Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, και ενταγμένοι σε εξειδικευμένες δεξαμενές ανάλυσης φορολογικών, νομικών και εργατικών θεμάτων, φιλοδοξούμε να είμαστε το οικονομικό και φορολογικό τμήμα κάθε επιχείρησης με το κόστος του εξωτερικού συνεργάτη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όσους δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ο στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ασφαλείας μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα διαδικασιών κληρονομιάς, εργατικά, διαχείρισης περιουσίας (πώληση / αγορά κινητών και ακινήτων) και αποφυγής φορολόγησης με τεκμήρια.

Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε την ορθή συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής σας δήλωσης, της δήλωσης ακίνητης περιουσίας, αιτήσεις επιδομάτων, παρακολουθώντας τις μεταβολές του φορολογικού συστήματος, στηρίζοντας τον με έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες για οποιοδήποτε σχετικό θέμα τον απασχολεί.

Η αμοιβή μας είναι ετήσια και περιλαμβάνει πέρα από την σύνταξη δηλώσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων, κληρονομιών, αγοραπωλησίας κινητών και ακίνητων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η ACNT, αναλαμβάνει πλήρως, με εξειδικευμένο συνεργάτη της, τη μελέτη της επενδυτικής πρότασης του αιτούντα και την προ-αξιολόγηση της, την διαδικασία ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέχρι την σύνταξη του φακέλου για υπαγωγή σε επιδότηση ΕΣΠΑ καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών αξιολόγησης έως και την επιτυχή ολοκλήρωση της υπαγωγής για επιδότηση.

Μάθετε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέσα από την εμπειρία μας, σας παρέχουμε τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ίδρυσης ατομικών επιχειρήσειων καθώς και νομικών προσώπων, ενώ σας καθοδηγούμε ως προς την σωστή λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυση και σε όλη την πορεία εξέλιξής της. Παράλληλα, προτείνουμε λύσεις βελτιστοποίησης και οικονομικής ευρωστίας έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία για φυσικά πρόσωπα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η ACNT διασφαλίζει την ευημερία της επιχείρησης σας εκδίδοντας την μισθοδοσία σας, με το να συλλέγει και να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία για τον μυνιαίο υπολογισμό της και συντάσοντας τις μισθοδοτικές καταστάσεις της Εταιρίας σας. Ετσι, αποφεύγετε την άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος ενώ παράλληλα διασφαλίζεστε ώς προς την καθημερινή αλλαγή των νόμων του κράτους, αποδοτικά, σωστά και γρήγορα.

Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γ.ΕΜ.Η.

Η ACNT αναλαμβάνει την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων της εταιρίας σας στο ΓΕΜΗ. Πιο συγκεκριμένα, διεκπεραιώνουμε την συνολική διαδικασία υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω ψηφιακού περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που εκδίδονται και χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Μάθετε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση της συμπλήρωσης των πληροφοριακών εντύπων που κάθε επιχείρηση έχει υποχρέωση να συμπληρώσει ώστε μέσω αυτών να προκύπτουν οι φόροι οι οποίοι πρέπει να καταβληθούν, πληροφορίες διακίνησης εμπορευμάτων εντός της Ε.Ε., και διασταύρωση τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων Ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις απαραίτητες για το μέγεθος της οντότητας, λογιστικές καταστάσεις εφαρμόζοντας τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτοντας μία έμπειρη ομάδα φοροτεχνικών με πολυετή πείρα στον τομέα των φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα μελετήσουν προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες σας, τόσο σαν επιχείρηση όσο και σαν οντότητα. Η ACNT, με υπεύθυνο και έγκαιρο φορολογικό σχεδιασμό και με γνώμονα την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια σας, σας παρέχει την βέλτιστη δυνατή υποστήριξη σε φορολογικά θέματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ένα κομβικό κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, τόσο πριν ιδρυθεί, όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Σκοπό έχει να βοηθήσει την επιχείρηση να διαχειριστεί τα χρηματικά της διαθέσιμα και να αναλυθούν τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ώστε να έχει την βέλτιστη φορολόγηση όπως και τον έλεγχο ροής του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τομέα δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρει.

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά.
 • Έλεγχος όλων των παραστατικών για την καταχώρηση αυτών στα βιβλία.
 • Σύνταξη και υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.
 • Σύνταξη και υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παρακρατηθέντων Φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης INTRASTAT Άφιξης ή και Αποστολής
 • Σύνταξη και υποβολή της Ανακεφαλαιωτικής Δήλωσης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή και Παραδόσεων Αγαθών και Υπηρεσιών
 • Σύνταξη, συμφωνία και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών ή και Προμηθευτών.
 • Έκδοση Βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών
 • Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων – ισολογισμών
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων
 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας (μέσω ΤΑΧΙS)
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, , ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο)
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
 • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων.
 • Έλεγχος της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της Επιχείρησης.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε θέματα της Επιχείρησης.
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Εκπεστέες φορολογικά δαπάνες.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 • Συμβιβασμοί και Προσφυγές.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου.
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης.
 • Η εταιρεία μας σας παρέχει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων.
 • Μέσα από την τριακονταετή εμπειρία μας, οι συνεργάτες, σας καθοδηγούν στη σωστή λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυση και σε όλη την πορεία εξέλιξής της.
 • Προτείνουμε λύσεις βελτιστοποίησης και οικονομικής ευρωστίας έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις.
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΑΟΕΔ.
 • Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
 • Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων.
 • Προσφυγές.
 • Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση κλάδου και ειδικότητα.
 • Αίτηση Συμβουλές για απολύσεις και αποζημιώσεις.
 • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, εργασιακά δικαιώματα.
 • Παραλαβή καταστάσεων με απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας.
 • Συμμέτοχη σε γκρουπ με τους συνεργάτες που υποστηρίζουν την επιχείρηση για επίλυση προβλημάτων και υποβολή ερωτημάτων όλο το 24ωρο, με άμεση απάντηση η το ταχύτερο δυνατό μέσω υπολογιστή.
 • Πρόσβαση σε λογαριασμό cloud based εταιρικό λογαριασμό για κοινή χρήση εγγράφων που αφορούν την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση για άντληση δεδομένων
 • Ίδρυση εταιρειών.
 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.
 • Επιλογή εταιρικών σχημάτων.
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η φορολογική - λογιστική εταιρεία ACNT, στην πορεία των 30 χρόνων λειτουργίας της και αποτελούμενη από άρτια καταρτισμένα στελέχη με πολυετή εμπειρίακαι βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιοδήποτε ανάγκη σας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι οτι ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει άμεσα τις λύσεις και την γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αφορούν αυτόν και την επιχείρηση του, χωρίς να χρειάζεται να επιμεληθεί ο ίδιος για την ορθή τους αρχειοθέτηση.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Λειτουργούμε πάντα με διακριτικότητα, υπευθυνότητα, και φυσικά εχεμύθεια παρέχοντας λύσεις για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την απλή τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων.

Μετά απο 8 χρόνια συνεργασίας με την ACNT, τους θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας μου σαν ελέυθερος επαγγελματίας. Με βοήθησαν και με προστάτευσαν απο πολλές κακοτοπιές χάρη στην άριστη γνώση τους πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο. Τους ευχαριστώ θερμά.

Κωνσταντίνος Π.

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Στο ξεκίνημα της επιχείρησης μου και μετά από πολλές συστάσεις αλλά και εκτενή έρευνα αγοράς, κατέληξα στην ACNT και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με την επιλογή μου. Η συμβουλευτική υποστήριξη και η άριστη οργάνωση και εξυπηρέτηση με έχει βοηθήσει πολλές φορές στην επαγγελματική μου δραστηριότητα.

Αναστασία Δ.

ΜΕΣΙΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων θέρμανσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Καθώς η εταιρία μας αναπτύχτηκε με ραγδαίους ρυθμούς, οι ανάγκες μας σε λογιστική υποστήριξη αυξήθηκαν και αυτες. Στην ACNT δεν βρήκαμε απλά ένα λογιστικό γραφείο, αλλά έναν πολύτιμο συνεργάτη τόσο στην μηχανογράνωση μας όσο και στα πλαίσια και συμβουλευτικής υποστήριξης για τις κινήσεις μας. Η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα τους είναι ένας απο τους παράγοντες την σημερινής μας επιτυχίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ζ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, ικανοποιόντας πάντα στο ακέραιο τις ανάγκες τους και διεκπεραιώνοντας με επιτυχία τις λογιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η μεγαλύτερη διαφήμιση μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες μας.

ΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνος τμήματος λογιστικής σε ζητήματα που αφορούν την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών μεγεθών της επιχείρησης στα βιβλία/ισολογισμούς και σε πληροφοριακές καταστάσεις. Υπεύθυνος αξιολόγησης δαπανών ως προς την εκπεσιμότητα τους από το φορολογητέο εισόδημα. Σύμβουλος σε επιχειρηματικά φορολογικά και εργατικά ζητήματα όπως αναλύσεις κόστους φόρων και εισφορών για επιχειρήσεις και εξειδικευμένες συμβουλές για την διαχείριση των χρηματοροών της επιχείρησης, την ανάλυση βιωσιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου και την δημιουργία κατάλληλου θεσμικού και νομικού πλαισίου για την λειτουργία του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης. Μέλος του νομικού τμήματος.

ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λογιστής - Φοροτεχνικός με ειδίκευση στην φορολογία αγροτών και στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και μέλος του τμήματος μισθοδοσίας.

ΣΥΛΑΙΔΗ ΝΑΝΣΥ

Λογίστρια - Φοροτεχνικός, μέλος τους τμήματος ΦΠΑ και μισθοδοσίας

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ

Λογίστρια - Φοροτεχνικός, μέλος τους τμήματος ΦΠΑ και εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ

Λογίστρια - Φοροτεχνικός, μέλος τους τμήματος ΦΠΑ και εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Μία εκ των δυο υπευθύνων του τμήματος φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων, με 15ετή εμπειρία και συνεχή ενημέρωση για την βέλτιστη δυνατή αποφυγή φορολόγησης λόγω τεκμηρίων καθώς και διαχειρίστρια ειδικών θεμάτων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαχειριστής ειδικών θεμάτων εξωτερικών εργασιών και εκπροσώπησης του γραφείου μας σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και μεταφορά αρχείων/παραστατικών από και προς το γραφείο μας.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ

4392

Ιδιώτες

458

Επιχειρήσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σπετσών 2, 131 22, Ιλιον (ή Νέα Λιόσια) Αττικής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

213 040 1664, 210 263 7280

E-MAIL

[email protected]

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λογιστικές, φοροτεχνικές
και συμβουκευτικές υπηρεσίες.

ACNT - Copyright 2018-22

Made with and by P.Mamais